تضمین سلامت محصول

چای ایرانی بدون مواد شیمیایی، بدون افزودنی و اسانس های غیر مجاز تولید می شود، اما در عوض چای خارجی با اضافه کردن مواد اسانس دار و شیمیایی توانسته جای خود را در بازار داخلی ایران باز کند و باعث شود روز به روز از تولیدات و صادرات چای ایرانی کاسته شود.

از نشانه های چای خوب این است که چای طبیعی سیاه و کدر نمی شود، یعنی اگر یک لیوان چای مرغوب را حدود چند ساعت در لیوان بگذارید اگر طبیعی باشد تنها رنگ آن کمی مات می شود اما اگر طبیعی نباشد سیاه و ته نشین می شود.

چای ایرانی به حدی کیفیت دارد که از ابتدای تولید تا برداشت، فرآوری و بسته بندی، شست و شو داده نمی شود و این نشان می دهد چای ایرانی دارای هیچ گونه باقی مانده های مضر و غیرطبیعی نیست.

تمام محصولات موجود در فروشگاه اینترنتی چای تی بی محصول سال میباشند و بعد از برداشت چای در هر سال محصولات جدید به فروش میرسند.